Indebuurt033 omarmt het autistenvoetbal

Indebuurt033 omarmt het autistenvoetbal

Indebuurt033 omarmt het autistenvoetbal.

Amersfoort United was er niet geweest als de Amersfoortse welzijnsorganisatie Indebuurt033 zich niet zo had ingespannen voor dit geweldige initiatief. In nauw overleg en met enthousiaste ondersteuning van de buurtnetwerker Stedelijk Saskia Turk kregen wij op 30 juli 2018 groen licht om te mogen starten. Belangrijk is geweest dat zij een reëel subsidiebedrag ter beschikking hebben gesteld om de start van het autistenvoetbal in de regio Amersfoort mogelijk te maken. Dit alles onder goedkeuring van de gemeente Amersfoort. Het subsidiebedrag wordt besteed aan onder meer trainingsmaterialen, zodat de jongens en meisjes direct aan de slag kunnen. Onze speciale dank gaat eveneens uit naar de SRO en ASC Nieuwland die gezamenlijk tot akkoord zijn gekomen om de sportaccommodatie ter beschikking te stellen.