Organisatie

ORGANISATIE

 

Amersfoort United is een initiatief.

 

Wat wij hiermee bedoelen is dat Amersfoort United niet een aparte voetbalvereniging is.

Wij zijn een sociaal maatschappelijk initiatief binnen het welzijn van de regio gemeente Amersfoort.

 

Amersfoort United maakt dankbaar gebruik van de expertise, accommodatie, ledenadministratie en vrijwilligers et cetera bij bestaande voetbalclubs. Hierdoor krijgt het passend (autisme)voetbal een eigen status en een eigen karakter. Daarentegen behouden de huidige leden binnen een bestaande voetbalclub hun eigen waarden en worden zij niet verward of aangezien als “autistenclub”. Uiteindelijk werken wij met zijn allen naar volledige acceptatie van ieder kind.

 

Ons voetbalconcept kent uitsluitend winnaars!

 

De trainingen en begeleiding wordt dan ook vanuit een ander perspectief verzorgd, zodat de bestaande voetbalvereniging niet onnodig wordt belast. Afgezien daarvan vraagt het werken met jongeren binnen ASS de nodige vaardigheden en specialistische kennis.

 

Amersfoort United is een initiatief van ondermeer: Sportivate en ASC NIeuwland, en wordt van harte ondersteund door de gemeente Amersfoort, Indebuurt033, Buurtsportcoach.

 

Als uw kind uiteindelijk beslist om lid te worden dan verwijzen wij u naar de bestaande voetbalvereniging alwaar het team van uw kind actief is. Op die manier ontstaat er een zo normaal mogelijk lidmaatschap binnen een vereniging en zal uw kind ook als volwaardig lid worden erkend. Kortom, dat zal een eerste grote stap zijn naar een geslaagde participatie!

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op of informeer bij de Sociale Kaart van de gemeente Amersfoort naar onze visie en motivatie.