Voor Wie?

Voor Wie?

 

Wij zijn benieuwd wat je kan, wat je wil en hoe je juicht!

 

Amersfoort United is er voor jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot met 18 jaar die graag willen voetballen en vanuit een zorgprofessional een erkende diagnose hebben verkregen die past binnen het Autisme Spectrum Stoornis. Mocht er een andere diagnose zijn gesteld die het wel noodzakelijk maakt om aansluiting te vinden bij passend voetbal, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

 

Voor ons is de diagnose eigenlijk niet zo belangrijk. Wij kijken veel liever naar jouw enthousiasme en sportieve inbreng. Meedoen is veel belangrijker dan “Messi of Ronaldo” willen zijn. Onze gediplomeerde trainers en begeleiding zijn erop gericht dat elk kind zijn/haar rol heeft tijdens de voetbalpartijtjes. Plezier hebben staat voorop.

 

Vanuit de pedagogiek gezien is samen voetballen een bron van positieve ontwikkelingen. Elkaar accepteren, samen winnen, maar ook samen verliezen, erbij willen horen en vriendschappen sluiten zijn vaardigheden die binnen het ASS niet vanzelfsprekend zijn. Amersfoort United wordt daarom van harte ondersteund door welzijn en het sociaal domein binnen de regio Amersfoort.

 

Wat moet ik doen en wat kost het?

 

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Als je in het bezit bent van een diagnose of zorgindicatie dan kun je je direct melden bij het wijkteam of zorgloket van de wijk of gemeente waar je woont. Samen met je ouders/verzorgers vraag je een zogenaamd “keukentafelgesprek” aan. Tijdens dit gesprek kun je vertellen dat je graag gebruik wilt maken van deze vorm van dagbesteding/begeleiding. De wijkteammedewerk(st)er zal beoordelen of je hiervoor in aanmerking komt. Als dit positief is ontvang je een zorgbeschikking van de gemeente.

 

Als je al een zorgbeschikking hebt voor bijvoorbeeld vergoeding Dagbesteding, Begeleiding Individueel of Specialistische zorg, dan kun je eigenlijk snel aan de slag. Wel raden wij je aan om dit te melden bij het wijkteam die de beschikking destijds heeft afgegeven.

 

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Sommigen hebben een zorgbeschikking van het zorgkantoor. Dit geldt voor jongens/meisjes die vallen onder de zogenaamde Wet Langdurige Zorg. Zij hebben dan ook een indicatiestelling vanuit het CIZ gekregen en NIET vanuit de gemeente. Ook hiermee kun je deze vorm van sport/dagbesteding inkopen. Bij twijfel raadpleeg dan altijd eerst het zorgkantoor waar je bent aangesloten.

 

PGB of ZIN?

Als je een Persoonsgeboden Budget hebt dan zal er een apart Model Zorgovereenkomst opgesteld en ondertekent moeten worden met de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Onze ervaren medewerk(st)ers kunnen jou hier prima bij assisteren.

 

Indien je vanuit de zorgbeschikking uitsluitend zorg kan inkopen bij een gecontracteerde zorgaanbieder dan heb je “Zorg In Natura”. Ook hier geldt dat je het beste contact kunt opnemen met het wijkteam/zorgloket. Zij kunnen beoordelen of dit haalbaar is.

 

De kosten voor een volledige training zijn gelijk aan één dagdeel dagbesteding. Dit tarief kan per gemeente verschillen, maar ligt gemiddeld op zo’n € 48,00 per dagdeel. Het is voor ons heel belangrijk dat je NOOIT teveel zorgvergoeding aanvraagt. Anderzijds moet je ook rekening houden dat er zowel door jezelf (ouders/verzorgers) als door ons verantwoording afgelegd moet worden. Wij hechten grote waarde aan transparantie en correct gebruik van zorggelden.

 

NB 1: als je nu slechts een zorgbeschikking hebt met andere zorgprofielen, denk aan vergoeding persoonlijke verzorging en/of praktische ondersteuning, vraag dan aan je begeleid(st)er/casemanager of je hiervan gebruik mag maken voor het passend voetbal. Ook hier geldt: bij twijfel, raadpleeg het wijkteam of je zorgconsulent.

 

NB 2: Bovenstaande vergoedingen zijn voor zorg en begeleiding.

Als je besluit om lid te worden van de aangesloten voetbalvereniging dan gelden de contributievergoedingen en algemene voorwaarden van die voetbalvereniging.